Skip to content

Document Header

Поп нитове, нит-гайки и инструменти за тях

Електронен каталог на BRALO

Каталог на Поп нитове

Каталог на Нит-гайки

Инструменти за занитване

Поп нитовете и нит-гайките на BRALO осигуряват устойчиво и надеждно решение на много проблеми при закрепването. Как бихте могли да съедините два детайла, когато нямате достъп до задната част на единия от тях? Понякога задната част на единия детайл не е достъпна, защото е скрита под машина или защото се намира в затворени профили или рамки. Поп нитовете и нит-гайките са закрепващи елементи, изискващи достъп само до едната страна на детайла. Те се монтират бързо, оперативните разходи са сведени до минимум а производителността им е висока. С BRALO винаги ще намерите решение на проблемите със закрепването!